Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 ) propagowanie twórczości Jacka Kaczmarskiego oraz innych bardów polskich i zagranicznych, 2 ) promowanie, wspieranie i rozpowszechnianie w postaci płyt, książek, albumów i innych publikacji szeroko rozumianej twórczości artystycznej, niosącej treści uniwersalne, mądre i ponadczasowe, 3 ) wspieranie młodych artystów, uprawiających twórczość adresowaną do ambitnych odbiorców, 4 ) stwarzanie możliwości wszechstronnego psychofizycznego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 5 \) inicjowanie i prowadzenie imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i innych akcji, podnoszących jakość życia widzów i uczestników tych przedsięwzięć, 6 ) pobudzanie środowiska lokalnego do działania, kształtowanie właściwych postaw obywatelskich wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 7 ) integrowanie osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, 8 \) ochrona kulturowego dziedzictwa narodowego, 9 ) współdziałanie z organizacjami społeczno-gospodarczymi, zakładami pracy, władzami samorządowymi i rządowymi, 10 ) przeciwdziałanie uzależnieniom i propagowanie zdrowego stylu życia, 11 ) promocja 0c1c7dgoszczy jako miasta przyjaznego przedsięwzięciom kulturalnym, promującym ambitną twórczość.

Dane naszego OPP: