Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: pomoc w organizacji wsparcia psychologicznego i materialnego chorym i rodzinom chorych wymienionych w pkt. 2 Statutu \(zadanie publiczne wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 1 , pkt. 2 , pkt. 5 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), Pomoc finansowa w wyposażeniu i funkcjonowaniu zakładu opieki zdrowotnej dla chorych w terminalnym okresie choroby oraz dla obłożnie chorych wymagających intensywnej bądź stałej opieki lekarskiej pielęgniarskiej, (zadanie publiczne wymienione w art. 4 ust. 1 , pkt. 5 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie\), propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej/hospicyjnej i opiece nad obłożnie chorymi (zadanie publiczne wymienione w art. 4 ust. 1 , pkt. 5 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie\), promocja i organizacja wolontariatu w zakresie opieki paliatywnej i opieki nad chorymi obłożnie wymagającymi stałej opieki stacjonarnej lub domowej . \(zadanie publiczne wymienione w art. 4 ust. 1 , pkt. 23 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie\).

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000321667
  • e-mail: spzop@list.pl
  • Adres: UL. SZPITALNA 54, 16-400 SUWAŁKI