Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji jest działalność społecznie użyteczna na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie: a) pomocy osobom z zaburzeniami rozwoju, w szczególności dzieciom, b) prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci i dorosłych, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, c\) wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, charytatywnym i naukowym w szczególności odnoszących się do zaburzeń rozwoju, d\) organizowania pomocy medycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej oraz finansowej i rzeczowej dla osób z zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności dla dzieci, e) udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, f\) udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Dane naszego OPP: