Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a). Praca wychowawcza, terapeutyczna i resocjalizacyjna z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją, ubóstwem, przestępczością, uzależnieniami oraz współpraca z ich rodzinami lub opiekunami, b). Działania na rzecz oświaty i wychowania, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, resocjalizacji, przeciwdziałania patologiom społecznym i promocji wolontariatu, c). Działania edukacyjne i społeczne dla rozwoju ludzkiego, jakość życia, opieka, integracja i rehabilitacja dzieci i młodzieży dotkniętych problemem opuszczenia, marginalizacji, uzależnienia, przestępczości i ubóstwa.

Dane naszego OPP: