Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELE KLUBU TO: 1 .PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNIE UŻYTECZNEJ POPRZEZ UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ I UPRAWIANIE SPORTU. 2 .POPULARYZOWANIE SPORTU I WSPIERANIE JEGO ROZWOJU NA TERENIE DZIAŁANIA KLU0c068, A W SZCZEGÓLNOŚCI MIASTA KALISZA I POWIATU KALISKIEGO. 3 .ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM WYCIECZEK I OBOZÓW SPORTOWYCH. 4 .DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZO-OŚWIATOWA I EDUKACYJNA NA RZECZ CZŁONKÓW KLU0c068, ZAWODNIKÓW I OGÓŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.

Dane naszego OPP: