Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest: 1 . Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania i leczenia uzależnień oraz zakażeń HIV i AIDS. 2 . Pomoc osobom o obniżonej sprawności fizycznej i mentalnej w pełnym i równoprawnym uczestnictwie w życiu społecznym. 3 . Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa. 4 . Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 5 . Działalność charytatywna. 6 . Podejmowanie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 7 . Wspieranie i prowadzenie działań z zakresu doskonalenia zawodowego osób pracujących w ramach ochrony zdrowia i edukacji.

Dane naszego OPP: