Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2 . promocja i organizacja wolontariatu 3 . nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000320691
  • e-mail: zop@dco.com.pl
  • Telefon: 713689291
  • Adres: PL.HIRSZFELDA 12, 53-413 WROCŁAW