Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest m.in. : 0000 Wspieranie rozwoju różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, w szczególności w zakresie kultury i specjalistycznego wypoczynku 0000 Tworzenie warunków dla rozwoju kadr działających na rzecz dzieci i młodzieży 0000 Działalność na rzecz wyrównywania szans 0000 Pomoc niepełnosprawnym 0000 Promocję regionu podlaskiego i miasta 0c15dałystok 0000 Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów partnerskich z podmiotami działającymi a rzecz dzieci i młodzieży w kraju i za granicą

Dane naszego OPP: