Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania fundacji jest: - wspieranie i promocja dokonań sportowych i podróżniczych osób niepełnosprawnych, - aktywizacja osób pełnosprawnych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i działania integracyjne w tym zakresie, - pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, zagrożonym wykluczeniem społecznym i socjalnym, - działalność charytatywna i prospołeczna, - nauka, edukacja, oświata i wychowanie, - promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: