Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wszechstronny i integralny rozwój osobowy człowieka (emocjonalny, intelektualny, społeczny, duchowy). 2 . 0źukacja oraz wychowanie ku uniwersalnym wartościom. 3 . Przywracania terapeutycznego charakteru pracy i jej wartości w życiu człowieka. 4 . Pomoc osobie w poszukiwaniu i odnajdywaniu sensu życia. 5 . Kształtowanie świata bardziej sprawiedliwego. 6 . Międzypokoleniowy dialog. 7 . Zapobieganie marginalizacji i patologizacji społecznej. 8 . Wsparcie, pomoc oraz formacja osób wymagających szczególnej opieki (m.in. ubodzy, uzależnieni, bezrobotni, osoby o niskich kwalifikacjach, bierni zawodowo, z tzw. grupy ryzyka zagrożenia społecznego). 9 . Profilaktyka i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom. 10 . Krzewienie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego. 11 . Ochrona środowiska, troska o jego integralność oraz podnoszenie świadomości społecznej z tych obszarów. 12 . Podwyższanie kwalifikacji społeczeństwa.

Dane naszego OPP: