Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ jest prowadzenie działalności na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej, społecznej, ekonomicznej i komfortu życia codziennego dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę, w szczególności: 1 ) Reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych, pracodawców, szkół, uczelni i innych instytucji. 2 ) Podniesienie znaczenia samokontroli dla prawidłowego i skutecznego leczenia cukrzycy. 3 ) Poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorego na cukrzycę w państwie i społeczeństwie. 4 ) Integracja środowiska dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę, ich rodzin pomiędzy sobą oraz z ludźmi zdrowymi . 5 ) Organizowanie i prowadzenie szeroko rozumianej działalności szkoleniowo-edukacyjnej.

Dane naszego OPP: