Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- rozwijanie w różnych formach kultury fizycznej i sportu, w tym sportu kwalifikowanego, organizowanie masowych imprez sportowych i rekreacyjnych, - kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości członków Stowarzyszenia, wychowanie w duchu patriotyzmu oraz szacunku dla tradycji miasta, regionu i Stowarzyszenia, - stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu wyczynowego, kształtowanie koleżeństwa i współdziałania w kierunku rozwoju sportu, - czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym miasta i regionu, oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000318946
  • e-mail: profit@pestar.com.pl
  • Telefon: 585622196
  • Adres: UL. OLIMPIJCZYKÓW 1, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI