Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt, 2 . działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną i otoczenia opieką, 3 . kształtowanie w społeczeństwie świadomości konieczności przestrzegania prawa zwierząt do ochrony.

Dane naszego OPP: