Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Fundacji jest: prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, wspieranie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym m.in.:
- udzielanie pomocy osobą znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
- wspieranie placówek oświatowych i opiekuńczo wychowawczych, organizowanie pomocy medycznej, terapeutycznej, rehabilitacji oraz finansowej i rzeczowej,
- udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom i klubom sportowym, upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologii społecznej.

Dane naszego OPP: