Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- zwiększenia aktywności życiowej i zaradności osobistej osób niepełnosprawnych, - zwiększenia wydolności opiekuńczej rodziny, - poprawy jakości opieki zdrowotnej nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, - świadczenia opieki zdrowotnej i socjalnej osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku, - działalności charytatywnej, - organizacji grup samopomocowych oraz wolontariatu dla osób niepełnosprawnych, oraz starszych, - działalności szkoleniowej dla członków Stowarzyszenia i osób spoza organizacji, - współdziałania z organami administracji publicznej, instytucjami ochrony zdrowia i  pomocy społecznej dla dobra i na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, - ochrony i promocji zdrowia, - działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych, - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Dane naszego OPP: