Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wyrównanie szans osobom niepełnosprawnym i osobom należącym do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom. 2 . Inicjowanie, promocje, realizacja i wspieranie działań w zakresie: Rehabilitacji i terapii za pomocą teatru i jego technik oraz arterapii Wykorzystanie teatru w rehabilitacji dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych Upowszechnienie i rozwijanie wiedzy na temat teatroterapii oraz jej wpływu na edukację i rehabilitację, dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych oraz możliwości terapeutycznych i edukacji w teatrze i z pomocą teatru Udostępnienie i upowszechnienie informacji o doskonaleniu i osiągnięciach światowych w dziedzinie teatroterapii na polu teatru, edukacji, rehabilitacji, terapii i sztuki 3 . Organizacja i prowadzenie działań w zakresie arterapii i teatroterapii 4 . Aktywność ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, studentów itp. na rzecz działalności rehabilitacyjnej, teatroterapii, arterapii. 5 . Budowa ośrodka praktyk teatralnych dla osób niepełnosprawnych Działania realizujące cele Fundacji mają zmierzać do przejmowania standardów stosowanych w krajach Unii Europejskiej oraz ich wdrażanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dane naszego OPP: