Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Organizacja pomocy charytatywnej osobom zamieszkującym Diecezję 2 . Udzielanie wsparcia duchowego ludziom objętym pomocą oraz rozwijanie braterskich kontaktów na płaszczyźnie międzyludzkiej, 3 . Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz patologiom społecznym, 4 . Pomoc charytatywna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 5 . Pomoc rodzinom ubogim i patologicznym 6 . Objęcie pomocą dzieci pochodzących z rodzin rozbitych, ubogich, patologicznych oraz wychowanków domów dziecka 7 . Pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym 8 . Działalność na rzecz mniejszości narodowych, 9 . Prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej 10 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 11 . Ochrona i promocja zdrowia 12 Organizowanie zawodów sportowych 13 Organizowanie imprez krajoznawczych i rekreacyjnych 14 Inna działalność w zakresie rehabilitacji i sportu 15 Działalność z zakresu rehabilitacji i rekreacji 16 Ochrona dziedzictwa kulturowego i regionu

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000316697
  • e-mail: elwan@interia.pl
  • Adres: GŁADYSZÓW 45, 38-315 GŁADYSZÓW