Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ, DZIAŁALNOSCI CHARYTATYWNEJ; DZIAŁAN NA RZECZ OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU. 2 )SWIADCZENIE OSOBOM DOROSŁYM I DZIECIOM OPIEKI MEDYCZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ, DUCHOWEJ, SOCJALNEJ ORAZ WSZELKIEJ INNEJ W CZASIE NIEULECZALNEJ CHOROBY. 3 \)POMOC RODZINOM OSÓB CHORYCH I OSIEROCONYCH LUB ZNAJDUJACYCH SIE W TRUDNEJ SYTUACJI ZYCIOWEJ. 4 \)ROZWIJANIE I WPROWADZANIE MODELU DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ I DŁUGOTERMINOWEJ NAD OSOBAMI DOROSŁYMI I DZIECMI W NIEULECZALNEJ CHOROBIE. 5 \)PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJACYCH BEZ PRACY I ZAGROZONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY. 6 \)INTEGROWANIE OSÓB GOTOWYCH NIESC POMOC CHORYM, ICH RODZINOM I OSIEROCONYM. 7 )GŁOSZENIE IDEI HOSPICJUM. 8 \)AKTYWIZACJA MIESZKANCÓW ORAZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA DO RÓZNORODNYCH FORM AKTYWNOSCI SPORTOWEJ I UMYSŁOWEJ, GIER I ZABAW DOSTOSOWANYCH DO WIEKU, STOPNIA SPRAWNOSCI I ZAINTERESOWAN SPORTOWYCH. 9 )PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI WYCHOWAWCZEJ I POPULARYZATORSKIEJ W ZAKRESIE KULTURY I REKREACJI FIZYCZNEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM FUNKCJI ZDROWOTNYCH. 10 )KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH CECH CHARAKTERU I OSOBOWOSCI POPRZEZ SZLACHETNE WSPÓŁZAWODNICTWO ZGODNE Z DUCHEM FAIR PLAY ORAZ SYSTEMATYCZNE PODNOSZENIE POZIOMU WIEDZY I UMIEJETNOSCI SPORTOWYCH. 11 \)WIELOPROFILOWE LECZENIE, REHABILITACJA I USPRAWNIANIE DOROSŁYCH MŁODZIEZY I DZIECI ZMIERZAJACE DO PRZYWRÓCENIA LU0011 POPRAWY STANU ZDROWIA, UKSZTAŁTOWANIA I UTRWALANIA UMIEJETNOSCI NIEZBEDNYCH DO SAMODZIELNEGO ZYCIA LUB PRZYWRÓCENIA MOZLIWOSCI LUB NABYCIA UMIEJETNOSCI ZYCIA I DZIAŁANIA W SRODOWISKU RODZINNYM I SPOŁECZNYM. 12 ) WSPÓŁPRACA W CELU ROZWOJU OPIEKI PALIATYWNEJ ORAZ W ZAKRESIE REHABILITACJI OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI, HOSPICJAMI, INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI I INNYMI ORGANIZACJAMI DZIAŁAJACYMI NA RZECZ NIEULECZALNIE CHORYCH DZIECI I ICH RODZIN W KRAJU I ZA GRANICA ORAZ Z INSTYTUCJAMI PANSTWOWYMI I SAMORZADOWYMI........................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................

Dane naszego OPP: