Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem Stowarzyszenia jest: 1 . Rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego, 2 . Poprawa zaradności osobistej, 3 . Poprawa zaradności psychofizycznej, 4 . Przystosowanie i funkcjonowanie społeczne dzieci i osób starszych, osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, ze schorzeniami neurologicznymi min. SM, epilepsja …. 5 . Świadczenie pomocy rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych, 6 . Pozyskiwanie środków na działalność statutową, 7 . Podejmowanie innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: