Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest ochrona zwierząt w tym: 1 ) działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, 2 ) niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, 3 ) wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, 4 ) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, 5 \) propagowanie humanitarnego i zgodnego z prawem traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, 6 ) propagowanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt, 7 ) propagowanie kultury kynologicznej (sporty z psem, pielęgnacja, hodowla\), 8 ) ochrona środowiska przyrodniczego, 9 ) zwiększanie dostępności do zasobów środowiska osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, przewlekle chorym.

Dane naszego OPP: