Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . podniesienie świadomości kobiet i ich rodzin na temat raka szyjki macicy, trzonu macicy, jajnika oraz sromu; 2 . polepszenie samopoczucia i zwiększenie szans na skuteczną walkę z chorobą; 3 . zmniejszenie statystyk umieralności na raka narządów rodnych kobiety; 4 . podniesienie świadomości społecznej dotyczącej problematyki raka narządów rodnych kobiety. 5 . zintegrowanie środowisk lekarskich z organizacjami pozarządowymi, rodzinami kobiet dotkniętych chorobą i samych chorych; 6 . zintegrowanie środowisk kobiet żyjący z rakiem narządów rodnych; 7 . niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym; 8 . aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych kobiet; 9 . wspieranie działań osób niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw; 10 .zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w społeczeństwie; 11 . tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie; 12 .zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; 13 . inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych;

Dane naszego OPP: