Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

HOSPICJUM REALIZUJE SWOJE CELE I ZADANIA W RAMACH STACJONARNEGO ODDZIAŁU OPIEKI PALIATYWNEJ. CELEM HOSPICJUM JEST: 1 . WSZECHSTRONNA I CAŁODOBOWA POMOC I OPIEKA NAD PACJENTAMI CHORUJĄCYMI NA NIEULECZALNE, POSTĘPUJĄCE CHOROBY W KOŃCOWYM OKRESIE ŻYCIA. 2 . ZWALCZANIE BÓLU TRUDNEGO DO OPANOWANIA I INNYCH OBJAWÓW SOMATYCZNYCH, ŁAGODZENIE CIERPIEŃ PSYCHICZNYCH, DUCHOWYCH I SOCJALNYCH 3 . POPRAWIENIE JAKOŚCI ŻYCIA CHORYCH I ICH RODZIN. 4 . WSPIERANIE RODZIN CHORYCH W CZASIE CHOROBY I W OKRESIE OSIEROCENIA. 5 . DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6 . EDUKACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, CHORYCH I ICH RODZIN, PROPAGOWANIE IDEI OPIEKI HOSPICYJNEJ I SZACUNKU DLA ŻYCIA. 7 . PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU. CELE, O KTÓRYCH MOWA, REALIZOWANE SĄ ZGODNIE Z ZASADAMI ETYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.

Dane naszego OPP: