Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Fundacji jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym,dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, patologicznych, zagrożonych demoralizacją lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz aktywizacja i rehabilitacja zawodowa, edukacyjna i społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dotkniętej biedą i ubóstwem jak również: wyrównywanie szans tych dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, a także osób niepełnosprawnych i ich rodzin pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej; zapewnienie stanu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi osobowości twórczych umiejętności i kwalifikacji, samodzielności życiowej i aktywności zawodowej Polaków, zwłaszcza dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją społeczną; działanie na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, a zwłaszcza działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, na rzecz rozwoju rynku i demokracji; wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000315243
  • e-mail: okazserce@vp.pl
  • Adres: UL. WÓLCZAŃSKA 225, 93-005 ŁÓDŹ