Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Szerzenie kultury i oświaty na terenach wiejskich i miejskich oraz rozwój intelektualny społeczeństwa. 2 . Wspieranie rozwoju kulturalnego na terenie Polski oraz rozwój różnych form aktywności twórczej i popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki. 3 . Wspieranie działalności młodych twórców, młodzieżowych grup artystycznych z terenów wiejskich i miejskich oraz promocja wartościowych i nowych zjawisk artystycznych w różnych dziedzinach sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk wizualnych. 4 . Wspieranie działalności edukacyjno-sportowej i artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz tworzenie warunków rozwoju twórczego młodego pokolenia. 5 . Wspieranie artystów uprawiających sztukę alternatywną. 6 . Wyrównywanie szans w dostępie do kultury. 7 . Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacja miejsc własnej aktywności twórczej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego, jako miejsc inspiracji twórczej o uniwersalnym charakterze. 8 . Prowadzenie programów badawczych dokumentujących obszar zjawisk sztuki wizualnej, historii sztuki, muzyki, filmu oraz dóbr kultury.

Dane naszego OPP: