Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie szeroko rozumianej pedagogiki ulicy w mieście Poznaniu z korzyścią dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostawionych samym sobie w sposób sprzyjający poprawie ich stanu zdrowia, wyżywienia, obrazu samego siebie i wizerunku społecznego. Stowarzyszenie prowadzi działalność w celu propagowania idei "pracy ulicznej", pedagogiki środowiskowej oraz rozpowszechnienia środowiskowych form pracy z dziećmi i rodzinami zagrożonymi marginalizacją. Wypracowanie i promowanie alternatywnego modelu pracy z dziećmi ulicy w środowisku wobec istniejącego systemu opieki instytucjonalnej. Celem pracy Grupy Animacji Społecznej "Rezerwat" jest poprawa sytuacji życiowej "dzieci na ulicy".

Dane naszego OPP: