Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży. 2 . Rozwijanie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 3 . Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej. 4 . Prowadzenie szkolenia sportowego w formie treningów, obozów i zgrupowań. 5 . Propagowanie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji. 6 . Promowanie Miasta Ruda Śląska na arenach sportowych województwa i Polski.

Dane naszego OPP: