Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a. krzewienie kultury fizycznej,
b. rozwój sportów narodowych,
c. wspieranie reprezentacji Polski w powyższym zakresie,
d. wzmacnianie lokalnych oraz międzynarodowych zespołów sportowych oraz ochrony sportowego dziedzictwa kulturowego,
e. budowanie obiektów sportowych \(stadiony, boiska, korty, itp.\), budynków i budowli towarzyszących (hotele, restauracje, itp.) oraz późniejsze zarządzanie tymi obiektami.
f. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu i kultury fizycznej,
g. wspieranie, rozwój i promocja polskiego sportu, kultury i sztuki,
h. wspieranie, rozwój i promocja sportu i szeroko pojętej kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
i. upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym,
j. promocja klubów i organizacji sportowych,
k. promocja młodych zawodników,
l. promocja dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie,

Dane naszego OPP: