Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . szeroko pojęta pomoc zwierzętom bezdomnym oraz zwierzętom przebywającym w łódzkim schronisku dla zwierząt. 2 . szerzenie edukacji humanitarnej we współpracy ze szkołami wszystkich stopni, przedszkolami ,lecznicami weterynaryjnymi. 3 . pomoc charytatywna osobom niezamożnym posiadającym zwierzęta poprzez zakup karmy,finansowanie leczenia i operacji chirurgicznych tych zwierząt a także czipowanie. 4 . ochrona zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt poprzez współpracę z Policją, Strażą Miejską i innymi organami państwowymi. 5 . Propagowanie przepisów dotyczących ochrony i praw zwierząt oraz zasad zajmowania się zwierzętami ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami w schroniskach.

Dane naszego OPP: