Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST POMOC OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I OSOBOM Z AUTYZMEM W CODZIENNYM ŻYCIU, DBANIE O PRZESTRZEGANIE WOBEC NICH PRAW CZŁOWIEKA, WYRÓWNYWANIE SZANS I INSPIROWANIE DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM ORAZ TWORZENIE WZAJEMNEGO WSPARCIA DLA ICH RODZIN.

Dane naszego OPP: