Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

CHATUL istnieje dla dobra zwierząt, każde z nich jest przez nas traktowane z szacunkiem i zrozumieniem. Angażujemy się w pomoc konkretnemu zwierzakowi i robimy co w naszej mocy, by odtąd jego los był lepszy.

Nasza strona www: www.chatul.pl


Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celu: 1 . Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. 2 . Działania na rzecz zwalczania bezdomności zwierząt. 3 . Zwalczania wszelkich przejawów okrucieństwa wobec zwierząt domowych i wolno żyjących. 4 . Udzielania wszechstronnej i bezpośredniej pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym, chorym. 5 . Prowadzenia i wspierania działalności edukacyjnej oraz upowszechniania wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt i ich praw. 6 . Promocję i organizację wolontariatu w zakresie ochrony zwierząt.

Dane naszego OPP: