Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność publiczna na rzecz upowszechniania i pielęgnowania muzyki , ze szczególnym uwzględnieniem społeczności Podhala, poprzez :upowszechnianie polskiej muzyki na tle muzyki światowej, działania promujące młode talenty muzyczne , działania na rzecz integracji europejskiej w dziedzinie kultury muzycznej i sztuki , działania edukacyjne i integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych szczególnie uzdolnionych muzycznie, propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Mieczysława Karłowicza, promowanie twórczości kompozytorów inspirujących się w swych dziełach Tatrami i folklorem Podhala, Promocja regionu Zakopanego i Podhala poprzez stworzenie modelu "turystyki muzycznej", działania na rzecz powstania na terenie Zakopanego profesjonalnej sali koncertowej, podtrzymywanie tradycji i pielęgnowanie polskich elementów w muzyce światowej, kultywowanie tradycji organizacji muzycznych oraz twórców mieszkających lub tworzących na terenie Zakopanego i Powiatu Tatrzańskiego, działania na rzecz utworzenia nowego wizerunku Zakopanego jako centrum kultury, działalność edukacyjną, promowanie muzyki polskiej w kraju i za granicą, działania na rzecz integracji przygranicznych regionów w dziedzinie muzyki, nawiązywanie kontaktów i wspólpracy z innymi stowarzyszeniami i innymi podmiotami prawnymi, gromadzenie i udostępnianie wszelkich materiałów związanych z muzyką, współpraca z twórcami i konserwatorami instrumentów muzycznych

Dane naszego OPP: