Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- Działalność na rzecz rozwoju i upowszechnianiu szeroko pojętej kultury i sztuki we wszystkich dziedzinach w szczególności promocja twórców w kraju i za granicą - Organizowanie i współorganizowanie imprez artystycznych ,wystaw, pokazów, plenerów, koncertów, wieczorków poetyckich, spektakli, warsztatów artystycznych, spotkań dyskusyjnych festiwali i konferencji itp. - prowadzenie działalności wydawniczej w formie katalogów, folderów, innych druków ulotnych - Prowadzenie witryny internetowej opisującej działalność organizacji - Prowadzenie nieodpłatnych pozaszkolnych zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami w dzielnicy Nowy Port - Prowadzenie pozaszkolnych warsztatów z dziedziny sztuk plastycznych - Prowadzenie niekomercyjnej galerii sztuki - Tworzenie , katalogowanie i udostępnianie kolekcji sztuki współczesnej

Dane naszego OPP: