Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . PROPAGOWANIE I TWORZENIE RUCHU ZASTEPCZEGO RODZICIELSTWA, 2 . UDZIELANIE WSZECHSTRONNEJ POMOCY RODZINOM ZASTEPCZYM, 3 . PROWADZENIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW W ZAKRESIE RODZINNEJ OPIEKI ZASTEPCZEJ, 4 . PROWADZENIE I ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOSCI SZKOLENIOWEJ NA RZECZ RODZIN ZASTEPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW Z RODZIN ZASTEPCZYCH, 5 . WSPIERANIE INICJATYW I ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOSCI PROMUJACYCH ZDROWIE PSYCHICZNE ORAZ WYRÓWNUJACYCH SPOŁECZNE SZANSE DZIECI, MŁODZIEZY ORAZ CAŁYCH RODZIN, 6 . UPOWSZECHNIANIE I ROZWIJANIE POSTAW I WARTOSCI HUMANISTYCZNYCH, OBYWATELSKICH, PROEKOLOGICZNYCH, UMOZLIWIAJACYCH PEŁNE I ODPOWIEDZIALNE UCZESTNICTWO W ZYCIU KRAJU, SPOŁECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA, 7 . REPREZENTOWANIE I OBRONA INTERESÓW RODZIN ZASTEPCZYCH WOBEC ORGANÓW ADMINISTRACJI PANSTWOWEJ I SAMORZADOWEJ ORAZ INNYCH INSTYTUCJI, 8 . POZYSKIWANIE SRODKÓW NA REALIZACJE CELÓW STATUTOWYCH.

Dane naszego OPP: