Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Aktywizacja mieszkańców gminy i włączanie ich w działalność społeczną, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 2 . Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju opieki przedszkolnej obejmującej dzieci z terenu gminy. 3 . Podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu amatorskiego na terenie gminy. 4 . Wspieranie nieformalnych grup zainteresowań, w tym młodzieżowych i umożliwianie im aktywnego spędzania wolnego czasu. 5 . Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.

Dane naszego OPP: