Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . działalność w zakresie edukacji, kultury i sportu dzieci, młodzieży osób dorosłych, 2 . promocja wartości etycznych w sferze publicznej, 3 . upowszechnianie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród dzieci młodzieży, 4 . promocja kultury, sztuki i edukacji, 5 . promocja wartości rodzinnych, 6 . upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu, 7 . upowszechnianie kultury i edukacji zdrowotnej, 8 . działalność w zakresie kształcenia ustawicznego, 9 . działalność charytatywna, 10 . działalność opiekuńczo-wychowawcza, 11 . działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, 12 . działania wspomagające rozwój kościołów, misji, wspólnot oraz społeczności lokalnych, w tym mniejszości narodowych, wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych, 13 . promocja i organizacja wolontariatu, 14 . rozwój i promocja krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, 15 . działalność na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego członków sympatyków Stowarzyszenia, 16 . ochrona środowiska, 17 . działalność poradnicza, terapeutyczna i diagnostyczna.

Dane naszego OPP: