Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest upowszechnianie i popularyzacja ochrony zdrowia ludzkiego i działania na rzecz walki z autyzmem rozumiane jako wsparcie działań samorządowych mających na celu stworzenie chorym bazy materialnej do leczenia i dbałości o zdrowie poprzez dostępne i zgodne z prawem działania terapeutyczne. oraz obcowanie z dziką przyrodą . Fundacja podejmować będzie inicjatywy edukacyjne i oświatowe w sferze ochrony zdrowia współobywateli zmierzające do budowania trwałych podstaw społeczeństwa obywatelskiego Regionu poprzez eliminowanie uprzedzeń i warunków do akceptacji przez społeczeństwo chorych. Poprzez rewalidację skorelowaną merytorycznie z rehabilitacją Fundacja dążyć będzie do takiego usprawniania psychicznego społecznego i zawodowego dzieci ,młodzieży dorosłych będących ofiarami chorób i wypadków.

Dane naszego OPP: