Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

9 Celem Stowarzyszenia jest działanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego a w szczególności: a) prowadzenie działalności na rzecz kształtowania i ochrony środowiska oraz sportu i rekreacji, b) prowadzenie edukacji ekologicznej i propagowanie działalności proekologicznej, c\) ochrona populacji ryb, d) poprawa geomorfologicznych właściwości koryt rzek, e\) poprawa termiki wody w korytach rzek, f) utrzymywanie lub stworzenie dostępu tarlakom do naturalnych terenów tarliskowych, g\) ochrona fizyczna tarlisk. 10 Stowarzyszenia Ab O01c0o w działalności swojej kieruje się zasadami ochrony przyrody. Stowarzyszenie prowadzi swoje działania na rzece Rabie w następujący sposób: a)ochrona fizyczna rzeki Raby przed kłusownikami, b)ochrona fizyczna przed kradzieżami żwiru i kamieni z rzeki, c)zarybianie rzeki pstrągiem, d\)rewitalizacja Raby.

Dane naszego OPP: