Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk wiejskich lub małomiasteczkowych poprzez organizowanie i wspieranie różnych form kształcenia oraz spędzania wolnego czasu 2 . działania na rzecz kultury i edukacji oraz integracji lokalnych społeczności wiejskich 3 . statutowa działalność może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i jako działalność odpłatna, pod warunkiem rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Dane naszego OPP: