Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Statutowe: 1 . Prowadzenie działalności w celu poprawy życia rannych i poszkodowanych w misjach poza granicami kraju. 2 . Działania na rzecz poprawy socjalno -bytowej członków stowarzyszenia oraz ich rodzin. 3 Reprezentowanie i ochrona interesów rannych i poszkodowanych członków stowarzyszenia i ich rodzin. 4 .Wszelka pomoc rannym i poszkodowanym w misjach poza granicami kraju. 5 .Ochrona interesów społecznych i socjalnych środowiska rannych i poszkodowanych w misjach. 6 .wyjaśnienie społeczeństwu znaczenia udziału polskich żołnierzy w zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świecie oraz budowy wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa. 7 . Popularyzowanie w kraju i na świecie dokonań polskich żołnierzy. 8 .Współpraca z resortami Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji. 9 .Umacnianie więzi koleżeńskich oraz szacunku we własnym środowisku. 10 . Organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia w celu wymiany doświadczeń. 11 . Organizowanie środków finansowych i materialnych niezbędnych do realizacji zadań statutowych. 12 .Przedstawienie społeczeństwu problemów żołnierzy rannych i poszkodowanych- uczestników misji wojskowych poza granicami kraju.

Dane naszego OPP: