Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym przedmiotem działalności - celami statutowymi Fundacji są: - prowadzenie działalności polegającej na niesieniu pomocy dzieciom, dzieciom specjalnej troski i ich rodzinom oraz dzieciom przebywającym w domach małych dzieci, • pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, - wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do propagowania wypoczynków w duchu rywalizacji sportowej, w tym propagowanie oraz sponsoring imprez sportowych i wypoczynkowych, - wspieranie inicjatyw mających na celu poprawianie warunków oraz dostępu do publicznej i niepublicznej służby zdrowia, • organizacja pomocy publicznym i niepublicznym jednostkom oświatowym, - wpieranie działań osób fizycznych i prawnych mających na celu stworzenie systemu pozwalającego na skuteczne pozyskiwanie środków unijnych. Fundacja może prowadzić zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami, nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: • edukacja, - pomoc społeczna bez zakwaterowania, - działalność sportowa i rozrywkowa i rekreacyjna, - działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, - całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży, - pomoc społeczna bez zakwaterowania pozostała, - działalność związana z poprawą kondycji fizycznej.

Dane naszego OPP: