Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz pomoc w zapewnieniu im niezbędnych warunków bytowania. 2 . Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt jako dobra Narodowego. 3 . Ścisła współpraca z organami samorządowymi w celu utworzenia na terenie miasta Głogowa schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz pogotowia dla zwierząt czynnego cała dobę. 4 . Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, a także współdziałanie w tym zakresie z Samorządem terytorialnym oraz właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt i środowiska.

Dane naszego OPP: