Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Propagowanie i rozwój kultury fizycznej oraz sportu masowego i kwalifikowanego na terenie swojego działania z uwzględnieniem problematyki miejsko-gminnej. 1 . Programowanie, upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku. 2 . Popularyzowanie kultury fizycznej i zdrowotnej. 3 . Propagowanie higienicznego trybu życia. 4 . Stwarzanie sportowo utalentowanej młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego.

Dane naszego OPP: