Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Pomoc osobom z niepełnosprawnością, ich rodzinom i opiekunom. 2 . Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności z niepełnosprawnością. 3 . Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 4 . Pomoc Społeczna. 5 . Ochrona i promocja zdrowia. 6 . Działania na rzecz społeczności lokalnej. 7 . Rozwijanie idei wolontariatu oraz edukacji rówieśniczej. 8 . Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Dane naszego OPP: