Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest: 1 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 2 ) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 3 ) nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 4 ) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; 5 \) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; 6 ) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 7 ) upowszechnianie wiedzy o UE oraz możliwości pozyskiwania funduszy, 8 ) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; w szczególności na rzecz mieszkańców Straduni, 9 ) prowadzenie szkoły podstawowej i przedszkola.

Dane naszego OPP: