Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność Stowarzyszenia skierowana jest głównie do wychowanków placówki oświatowej którą prowadzi Stowarzyszenie, a także na rzecz mieszkańców wsi Wincentów i okolic. Cele statutowe realizowane są poprzez: 1 )Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Wincentów i okolic. 2 )Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu. 3 )Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 4 )pomoc osobom niepełnosprawnym.

Dane naszego OPP: