Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Pomoc rodzinom wielodzietnym w szczególności ich dzieciom. 2 . Pozyskiwanie aktywnych obywateli do pracy w regionie i umożliwienie im działań woluntarystycznych w obronie rodziny i potrzebującym pomocy. 3 . Podnoszenie świadomości macierzyństwa, odpowiedzialności za wychowanie dzieci, dbanie o ich rozwój, kształtowanie ich osobowości. 4 . Pomoc dzieciom opuszczonym i zaniedbanym w nauce. 5 . Pomoc materialna potrzebującym w miarę posiadanych środków. 6 . Pomoc osobom w starszym wieku w tym niepełnosprawnym.

Dane naszego OPP: