Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- Propagowanie i nauczanie tenisa wśród dzieci, młodzieży dorosłych, zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych - Szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych - Organizacja turnusów rehabilitacyjnych, szkoleń, obozów sportowych - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - Dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego - Działalność informacyjno- propagandowa - Rozwój i propagowanie tenisa jako formy rehabilitacji osób niepełnosprawnych -Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem narządów ruchu - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i sprawnych uprawiających tenis w zawodach sportowych, w kraju i zagranicą - Szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych - Propagowanie i realizacja inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej - Propagowanie i rozwój wolontariatu

Dane naszego OPP: