Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Główny cel statutowy,to:Aktywny udziału w akcjach i programach, społeczno- gospodarczych nakierowanych na zwalczanie negatywnych zjawisk bezrobocia, bezdomności i biedy poprzez; a.Tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapewnienia schronienia, tworzenie bazy domów samotnych matek, domów socjalnych, noclegowni i jadłodajni dla potrzebujących ubogich, bezdomnych bezrobotnych, osób niepełnosprawnych i inwalidów, młodzieży i dzieci, uzależnionych, opuszczających zakłady wychowawcze, opiekuńcze, karne.

Dane naszego OPP: