Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest: 1 . Integracja osób niewidomych i słabowidzących lub osób z innymi dysfunkcjami z osobami pełnosprawnymi, poprzez uprawianie kolarstwa w wersji tandemowej lub innej jako formy aktywnej rehabilitacji. 2 . Organizowanie współzawodnictwa sportowego poprzez uczestnictwo członków Klubu w treningach, zawodach krajowych i zagranicznych, obozach i rajdach kondycyjno-rehabilitacyjnych. 3 . Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania kolarstwem tandemowym i turystyką rowerową w środowisku osób niepełnosprawnych 4 .Objęcie swoją działalnością jak najszerszego kręgu osób niewidomych i słabowidzących oraz osób z innymi dysfunkcjami

Dane naszego OPP: