Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz następujących zadań pożytku publicznego: a\) wsparcie dla osób po operacji endoprotezoplastyki biodra oraz osób oczekujących na w-w operację b) stworzenie dostępu do wiedzy na temat: - właściwego przygotowania do operacji stawu biodrowego - przebiegu rekonwalescencji po operacji - ochrona operowanego stawu w odległym czasie c) prowadzenie aktywnej rehabilitacji dla członków Stowarzyszenia d) wymiana doświadczeń w dziedzinie nauki codziennej samoobsługi w okresie pooperacyjnym e) uzyskanie dostępu do likwidacji barier architektonicznych i sprzętu rehabilitacyjnego f) pomoc koleżeńska (odwiedziny w domu, organizowanie pomocy przy robieniu zakupów, sprzątanie...itd.) g) organizowanie spotkań okolicznościowych oraz integracja z innymi grupami wsparcia działającymi na terenie miasta i gminy Chodzież h\) organizacja poradnictwa prawnego, medycznego i psychologicznego dla członków Stowarzyszenia i) Promocja zdrowia skierowana do mieszkańców miasta i powiatu chodzieskiego j) 0źukacja i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP: